choi bài online - Chơi bài trực tuyến miễn phí

BỐ CÁO VỀ VIỆC THOÁI VỐN ĐẦU TƯ CỦA choi bài online TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

choi bài online /Bộ Quốc phòng trân trọng thông báo:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu choi bài online đến năm 2015 và Quyết định phê duyệt đề án cơ cấu lại choi bài online để chuẩn bị cổ phần hóa; choi bài online đã hoàn tất thoái toàn bộ vốn đầu tư tại các doanh nghiệp và thời điểm thoái vốn sau đây:
1.Công ty Cổ phần Satra Thái Sơn: Năm 2015
2.Công ty TNHH N&M (Ukraine): Năm 2020
3.Công ty TNHH Việt Hiếu Nghĩa: Năm 2016
4.Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ.Q.P: Tháng 10/2017
5.Công ty Cổ phần Nam Việt Thái Sơn: Tháng 12/2017
6.Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Xứ sở hạnh phúc Thái Sơn: Tháng 12/2017
7.Công ty Cổ phần Nam Thái Sơn: Tháng 01 năm 2018
8.Công ty Cổ phần Giải pháp đầu tư Thái Sơn: Tháng 3/2018
9.Công ty TNHH Khoáng sản Xây dựng Thái Sơn: Giải thể doanh nghiệp tháng 12 năm 2018.
10.Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thái Sơn: Tháng 10/2019
11.Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Sài Gòn Thái Sơn: Năm 2019
12.Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thái Sơn Sài Gòn: Tháng 05/2020
13.Công ty Cổ phần Thiết kế Kiến trúc MAP Thái Sơn: Tháng 01/2021
14.Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Thái Sơn: Tháng 03/2021
15.Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn Đại Dương: Tháng 11/2021 
choi bài online kính báo tới Quý khách hàng, đối tác của choi bài online được biết. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ cổ đông/thành viên góp vốn của choi bài online tại các doanh nghiệp có tên trên chấm dứt kể từ ngày choi bài online hoàn tất việc thoái vốn”.

Trả lời