choi bài online - Chơi bài trực tuyến miễn phí

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN choi bài online THÔNG BÁO

choi bài online trân trọng thông báo đấu giá cổ phần của choi bài online tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Thái Sơn như sau:

 1. Tài sản đấu giá:

2.400.000 cổ phần (Hai triệu, bốn trăm nghìn cổ phần) của choi bài online tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Thái Sơn.

 1. Nguồn gốc cổ phần đấu giá:

Cổ phần của choi bài online tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Thái Sơn được thực hiện thoái vốn thông qua hình thức đấu giá công khai theo chủ trương của Bộ Quốc phòng, nhằm thu hồi vốn đầu tư, huy động vốn, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính của choi bài online .

 1. Đơn vị có tài sản đấu giá:

Công ty TNHH MTV choi bài online

Địa chỉ: Số 3, Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Nơi có tài sản đấu giá:

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Thái Sơn

Địa chỉ: Số 3, Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Tổ chức đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt.

Địa chỉ: Số 76 (Lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

 1. Thông tin về cổ phần đấu giá:

6.1. Thông tin về cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nhà Thái Sơn:

 • Vốn điều lệ: 33.590.000.000 đồng;
 • Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng;
 • Tổng số cổ phần: 3.359.000 cổ phần;
 • Cơ cấu vốn điều lệ: choi bài online chiếm 71,45% vốn điều lệ, các cổ đông khác chiếm 28,55% vốn điều lệ.

6.2. Thông tin về cổ phần của choi bài online tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nhà Thái Sơn:

 • Tổng số cổ phần: 2.400.000 cổ phần;
 • Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng;
 • Vốn góp thực tế: 24.000.000.000 đồng.

6.3. Thông tin về cổ phần đấu giá của choi bài online tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nhà Thái Sơn:

 • Tổng số cổ phần: 2.400.000 cổ phần.
 • Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.
 • Vốn góp thực tế: 24.000.000.000 đồng.
 • Giá khởi điểm: 768.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng), tương đương 10.320 đồng/01 cổ phần (Mười ngàn ba trăm hai mươi đồng trên một cổ phần).

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT theo quy định của pháp luật.

 1. Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm:

Số tiền 2.476.800.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm bảy mươi sáu triệu, tám trăm nghìn đồng).

Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của tổ chức đấu giá:

 • Số tài khoản: 0331000492484 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.
 • Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt.
 • Nội dung: Tiền đặt trước tham gia đấu giá cổ phần của choi bài online tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nhà Thái Sơn.

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng)

 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
 2. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.
 3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 4. Thời gian, địa điểm tìm hiểu doanh nghiệp cổ phần, các giấy tờ, hồ sơ về quyền sở hữu cổ phần, các giấy tờ pháp lý khác kèm theo có liên quan đến cổ phần đấu giá và bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Nhà đầu tư bao gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các quy định khác của pháp luật có liên quan liên hệ trực tiếp Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt (tại địa chỉ trụ sở số 76 (Lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh) để thực hiện các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá kể từ ngày niêm yết cho đến ngày 09/11/2023 trong giờ hành chính.

* Thời gian nộp tiền đặt trước, nộp phiếu đăng ký tham dự đấu giá:

 Từ ngày 07/11/2023 đến 16h ngày 09/11/2023 trong giờ hành chính tại tổ chức đấu giá.

* Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức buổi đấu giá:

Vào lúc 10h00 ngày 17/11/2023 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt.

 1. Mọi chi tiết xin liên hệ:

* Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt

Địa chỉ: 76 (Lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

* Công ty TNHH MTV choi bài online

Địa chỉ: Số 3, Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời