choi bài online - Chơi bài trực tuyến miễn phí

Đảng ủy choi bài online : Tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị năm 2021

    Ngày 07-4-2021, tại TPHCM, Đảng ủy choi bài online tổ chức tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị cho cấp ủy, bí thư, phó bí thư và cán bộ chính trị trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Đại tá Nguyễn Kim Thọ, Bí thư đảng ủy chủ trì và quán triệt các nội dung buổi tập huấn.

Đại tá Nguyễn Kim Thọ, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo và hướng dẫn lớp tập huấn
            Tại buổi tập huấn, đại biểu được hướng dẫn một số vấn đề về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, quy trình sinh hoạt chi bộ, khen thưởng và quản lý đảng viên; Quy trình xét khen thưởng thưởng xuyên, đột xuất, tổ chức các hội thi, hội diễn; Quy trình nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm và chính cách cán bộ và quy trình công tác kiểm tra, giám sát chi bộ, thi hành kỷ luật của Đảng.
Phát biểu chỉ đạo và định hướng tại buổi tập huấn, Đại tá Nguyễn Kim Thọ, Bí thư đảng ủy, Phó Tổng giám đốc nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội, đặc biệt là đơn vị làm kinh tế. Qua đợt tập huấn lần này với mong muốn bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và năng lực, phương pháp, kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, đáp ứng ngày một tốt hơn, linh hoạt trong các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Tin và ảnh: XUÂN TRƯỞNG
//baoquankhu7.vn/dang-uy-tong-cong-ty-thai-son-tap-huan-cong-tac-dang-cong-tac-chinh-tri-nam-2021-98619452-0022272s34010gs
//www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dang-uy-tong-cong-ty-thai-son-tap-huan-cong-tac-dang-cong-tac-chinh-tri-656250

Trả lời