choi bài online - Chơi bài trực tuyến miễn phí

Đảng ủy choi bài online : Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  “Đại hội đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước, cổ vũ toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước”. Đó là nhận định của Đại tá Nguyễn Kim Thọ, Bí thư đảng ủy trong buổi học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại choi bài online trong ngày 05 – 5.
Đại biểu tại nhội nghị
         Tại hội nghị các đại biểu là cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động được học tập, quán triệt các chuyên đề về Báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của BCHTW Đảng khóa XII và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng, an ninh của nước ta trong thời kỳ mới.
Đại tá Nguyễn Kim Thọ, Bí thư đảng ủy, PTGĐ phát biểu định hướng hội nghị
        Thay mặt Đảng ủy – Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Đại tá Nguyễn Kim Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc định hướng một số nội dung, tầm quan trọng trong việc học tập để đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn, vận dụng sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Tổng công ty.
           Đại tá Nguyễn Kim Thọ nhấn mạnh: “Các đồng chí cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện, tạo ra sự thống nhất cao trong toàn Tổng công ty, nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.
           Nhân dịp này, Đảng ủy – Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả tổ chức Lễ kỷ niệm ngày truyền thống và trao thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích cống hiến đối với sự hình thành, phát triển của Tổng công ty và cá nhân đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu 30 năm ngày truyền thống Tổng công ty.
Một số hình ảnh tại hội nghị:

Tin và ảnh: XUÂN TRƯỞNG
link:
//baoquankhu7.vn/dang-uy-tong-cong-ty-thai-son-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang–1790574454-0022681s34410gs

Trả lời