choi bài online - Chơi bài trực tuyến miễn phí

Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Cây Chanh – Cầu 38 quốc lộ 14 tỉnh Bình Phước

– Địa điểm: tỉnh Bình Phước

– Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

– Tên và số hợp đồng: 150/2014/HĐTC-Đ ngày 10/5/2014

– Hình thức hợp đồng: Nhà thầu thi công xây lắp

– Giá trị hợp đồng: 133.537.421.600 đ

– Quy mô dự án:

+ Loại công trình: cấp III đồng bằng

– Thời gian thực hiện: từ 2014 ÷2015

Trả lời