choi bài online - Chơi bài trực tuyến miễn phí

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc Lộ 1 tỉnh Bình Thuận

– Địa điểm: Tỉnh Ninh Thuận

– Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án an toàn giao thông/Bộ GTVT

– Tên và số hợp đồng: Hợp đồng xây lắp số 082013/TSPMUTT-RD-TS-FACIFIC ngày 5/12/2013

– Gói thầu: Xây lắp số 1 Km 1561+134 –Km 1573+350

– Hình thức hợp đồng: Nhà thầu thi công xây lắp

– Giá trị hợp đồng: 217.459.220.229 đ, trong đó giá trị choi bài online thi công là: 65.629.965.488 đ

– Quy mô dự án:

+ Loại công trình: Cấp III đồng bằng

+ Vận tốc thiết kế: 80Km/h.

– Thời gian thực hiện: 05/12/2012 ÷ năm 2015

Trả lời