choi bài online - Chơi bài trực tuyến miễn phí

Phát động thi đua “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

Sáng ngày 8/11, tại TPHCM, choi bài online tổ chức lễ phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Đại tá Nguyễn Kim Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc dự và chỉ đạo buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh vai trò to lớn, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, khẳng định đường lối đúng đắn, sáng tạo đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân của Đảng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ nhận thức đến hành động cụ thể, để phong trào thi đua lan rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, nhân viên trong toàn Tổng công ty đồng chí Bí thư yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các phòng chức năng cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ để đợt thi đua đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phát biểu tại buổi lễ

“Đợt thi đua nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam trong Chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử; khẳng định sự đúng đắn của đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, nhân viên, người lao động có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng Tổng công ty vững mạnh về mọi mặt” đồng chí Bí thư nhấn mạnh.

Quá trình tổ chức thực hiện phải thường xuyên quan tâm, động viên khích lệ cán bộ, nhân viên, người lao động cùng nhau thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời chủ động kiểm tra, nhắc nhở những biểu hiện ngại khó, ngại khổ, cản trở phong trào thi đua. Sau đợt thi đua tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cấp mình và báo cáo, đề xuất Tổng công ty khen thưởng.

Với chủ đề “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” được tính từ ngày 09/11/2022 Tổng công ty tập trung vào nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, người lao động và hoàn thành xuất sắc các kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2022 được Bộ Quốc phòng giao. Đồng thời đảm bảo tiến độ các dự án, giữ vững thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội.

 choi bài online tham gia khởi công Dự án đầu tư xây dựng mới Viện Pháp y Quốc Gia
 Ban Tổng Giám đốc gặp mặt và làm việc với đối tác sau lễ khởi công

Tin và ảnh: XUÂN TRƯỞNG – ĐOAN TRANG

 

Trả lời