choi bài online - Chơi bài trực tuyến miễn phí

Công đoàn cơ sở Chi nhánh phía Bắc choi bài online tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 26/5/2023, Công đoàn cơ sở Chi nhánh phía Bắc choi bài online tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028, tham dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng và Trung tá Phùng Văn Huân, cán bộ Ban Công đoàn Quốc phòng. Cùng dự đại hội còn có các đồng chí đại diện cơ quan chính trị choi bài online .

Nhiệm kỳ qua, công tác công đoàn và phong trào công nhân Chi nhánh phía Bắc trực thuộc choi bài online có nội dung, phương thức hoạt động không ngừng đổi mới, sáng tạo, sát thực tiễn, phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động. Tuy lĩnh vực xây dựng chịu tác động mạnh của dịch bệnh, thiên tai và sự đứt gãy của chuỗi cung ứng, giá vật liệu tăng cao… Nhưng đơn vị đã có nhiều giải pháp phù hợp để bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, lực lượng, cơ sở vật chất để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả.

Hằng năm, công đoàn cơ sở đã tổ chức phát động phong trào thi đua của tổ chức công đoàn gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”… với 100% tổ công đoàn và người lao động đăng ký thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua. 5 năm qua, đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất kinh doanh, làm lợi cho đơn vị hàng tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Công đoàn cơ sở Chi nhánh phía Bắc trực thuộc choi bài online trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, ban chấp hành công đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quần chúng thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và tổ chức hoạt động hướng vào việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động. Trong đó, chú trọng quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, tạo phong trào thi đua rộng khắp trong nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi nhánh phía Bắc, đơn vị trực thuộc Tổng công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Đỗ Thị Anh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh phía Bắc trực thuộc choi bài online nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu gồm 3 đồng chí đi dự đại hội đại biểu công đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Tin và ảnh: Xuân Trưởng

Trả lời