choi bài online - Chơi bài trực tuyến miễn phí

Tư vấn & đào tạo

Tư vấn thủ tục đầu tư, lập và quản lý dự án, thiết kế kiến trúc, tư vấn đấu thầu …

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, quá trình quốc tế hóa sản xuất và phân công lao động diễn ra ngày càng sâu sắc, bên cạnh sự hợp tác là cạnh tranh ngày càng quyết liệt; việc tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu đã trở thành yêu cầu đối với các nền kinh tế; chất lượng nguồn nhân lực sẽ là yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh và sự thành công của mỗi quốc gia.

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực, Tổng công tyThái Sơn đã xây dựng và phát triển Trung tâm Dạy nghề Thái Sơn với mục tiêu cung ứng lao động được đào tạo có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại Tổng công tyThái Sơn, việc dạy nghề luôn gắn liền với việc làm, cung ứng lao động có tay nghề cao, góp phần giải quyết mối quan tâm đặc biệt của học viên cũng như của doanh nghiệp. Bên cạnh nhiệm vụ chính là đào tạo kỹ thuật viên tin học, đào tạo cơ khí, điện dân dụng, tổ chức dạy lái xe các hạng, Tổng công tyThái Sơn còn luôn chú trọng đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề theo nhu cầu của xã hội.
Để nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ quản lý công tác dạy nghề, Tổng công tyThái Sơn luôn cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở dạy nghề do Tổng cục Dạy nghề tổ chức.

Tư vấn & đào tạo

Trả lời